Wskaźniki jakości usług

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II połowę 2013

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 4,3 dnia
- łącze radiowe: 6,98 dnia

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 4,76
- łącze radiowe: 14,8

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 3,2
4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,03%

 

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I połowę 2013

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 4,1 dnia
- łącze radiowe: 5,93 dnia

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 4,98
- łącze radiowe: 12,8

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 3,5
4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,04%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II połowę 2012

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 3,7 dnia
- łącze radiowe: 6,1 dnia

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 6,51
- łącze radiowe: 12,6

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 3,4
4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,06%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2012

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 2,8 dnia
- łącze radiowe: 6,8 dnia

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 6,7
- łącze radiowe: 13,2

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 3,2

4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,03%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2011

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 4,07 dnia
- łącze radiowe: 7,73 dnia

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 4,95
- łącze radiowe: 11,3

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 4,6
4. Wskaźnik reklamacji faktur: 1,70%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2011

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 13,57 dni
- łącze radiowe: 23,12 dni

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 5,1
- łącze radiowe: 14,9

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 4,5
4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,51%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2010

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 12,6 dni
- łącze radiowe: 29,9 dni

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 25,2
- łącze radiowe: 33,4

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 5,0

4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,17%


Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2010

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
- łącze w bloku: 7,8 dni
- łącze radiowe: 24,5 dni

2. Czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach):
- łącze w bloku: 27,1
- łącze radiowe: 38,2

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej: 3,4

4. Wskaźnik reklamacji faktur: 0,73%

Copyright © 2018 Nasze Radio sp. z o.o.