Konfiguracja programu pocztowego

Instrukcja ustawienia programów pocztowych:


- Mozilla Thunderbird - przed wersją 3.0

- Mozilla Thunderbird v. 3.1.2

- Outlook Express

 

 


Instrukcja dla programu Mozilla Thunderbird przed wersja 3.0:

Proszę wybrać z opcji programu 'Narzędzia->Konfiguracja kont->Dodaj konto'.Wybierz 'Konto pocztowe'.

 

 

Proszę wpisać dowolną nazwę konta, a następnie w polu 'Adres e-mail' przydzielony adres poczty elektronicznej.

 

 

Proszę wybrać typ serwera 'Serwer IMAP'. Następnie jako serwer poczty przychodzącej i wychodzącej podać 'nalpha.nasze.pl'

 

 

W polu 'Nazwa użytkownika' proszę wprowadzić przydzielona nazwę użytkownika. Uwaga: to nie jest adres e-mail.

 

 

Proszę wpisać dowolną nazwę, pod którą konto będzie widoczne w programie.

 

 

Po wybraniu 'Dalej' i 'Zakończ' proszę wybrać opcję 'Narzędzia->Konfiguracja kont' Następnie w opcjach utworzonego konta wybrać 'Konfiguracja serwera', a następnie zaznaczyć opcję 'SSL'

 

 

W przypadku pojawienia się takiego okna dialogowego należy wybrać opcje 'Zaakceptuj ten certyfikat na stałe'

 

 

Proszę nacisnąć prawym klawiszem myszy na nazwę konta i wybrać opcję 'Menedżer subskrybcji'.
Proszę rozwinąć listę 'INBOX', zaznaczyć foldery jak na obrazie obok.
Uwaga: nie wszystkie muszą być widoczne. Do folderu 'spamassasin' trafiają wiadomości zidentyfikowane przez serwer jako tzw. 'spam'. Ponieważ zaden filtr nie jest w 100% skutecznych może tam również trafić wiadomość pożądana przez odbiorcę.

 


Instrukcja dla programu Mozilla Thunderbird v. 3.1.2

 

Proszę wybrać z opcji programu 'Narzędzia->Konfiguracja kont. Następnie wybieramy 'Operacje->Dodaj konto pocztowe'.

 

 

Proszę wpisać dowolne imię i nazwisko, a następnie w polu 'Adres e-mail' przydzielony adres poczty elektronicznej oraz hasło. Nastepnie klikamy 'Kontynuuj'.

 

 

Pojawi się okienko, w którym wybieramy 'Pobierz Certyfikat'.

 

 

 

Proszę wybrać przycisk 'Potwierdz wyjątek bezpieczeństwa'.

 

 

 

 

Wybieramy opcję 'Edytuj'. W polu 'Nazwa użytkownika' proszę wprowadzić przydzielona nazwę użytkownika. Uwaga: to nie jest adres e-mail, następnie jako serwer poczty przychodzącej i wychodzącej podać 'nalpha.nasze.pl' oraz nacisnąć 'Testuj konfigurację ponownie'.

 

 

Po kliknięciu w 'Utwórz konto' pojawi nam się komunikat, zaznaczamy 'Rozumiem ryzyko' i klikamy 'Utwórz konto'.

 

 

W nowo otwartym okienku, wybieramy z listy 'Konfiguracja serwera', a nastepnie w polu 'Bezpieczeństwo połączenia' wybieramy 'SSL/TLS' i akceptujemy wszystko przyciskiem OK.

 

 

Proszę nacisnąć prawym klawiszem myszy na nazwę konta po lewej stronie i wybrać opcję 'Menedżer subskrybcji'.
Proszę rozwinąć listę 'INBOX', zaznaczyć foldery jak na obrazie obok.
Uwaga: nie wszystkie muszą być widoczne. Do folderu 'spamassasin' trafiają wiadomości zidentyfikowane przez serwer jako tzw. 'spam'. Ponieważ zaden filtr nie jest w 100% skutecznych może tam również trafić wiadomość pożądana przez odbiorcę

 


Instrukcja dla programu Outlook Express:

 

Proszę wybrać 'Narzędzia->Konta->Dodaj->Poczta'. W oknie, które się pojawi wpisać dowolną nazwę dla konta.

 

 

 

Proszę wpisać przydzielony adres e-mail.

 

 

 

 

Proszę wybrać typ serwera 'IMAP', a następnie wpisać 'nalpha.nasze.pl' jako serwery poczty przychodzącej i wychodzącej.

 

 

 

Wybrać 'Dalej', potem 'Zakończ'. Na pytanie, o przejrzenie listy folderów odpowiedzieć 'Nie'.

 

 

 

Wybrać 'Narzędzia->Konta pocztowe', a następnie wybrać nazwę konta, które ustawiamy, potem wybrać 'Właściwości'.
W oknie, w zakładce 'Serwery' w polu 'Nazwa konta' wpisać przydzieloną nazwę użytkownika, zaznaczyć pole 'Serwer wymaga uwierzytelnienia'.

 

 

W zakładce 'Zaawansowane' wybrać opcję 'Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)'.

 

 

 

Wypełnić zakładkę 'IMAP' zgodnie z załączonym zrzutem ekranowym. Następnie zamknąć kreatora.

 

 

 

Po lewo kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwę konta, w oknie po prawo wybrać przycisk 'Foldery IMAP' Podświetlając kolejne nazwy folderów i używając przycisków 'Pokaż' i 'Ukryj' doprowadzić do stanu jak na załączonym zrzucie ekranowym.
Następnie zamknąć okno.

 

 

Zaznaczyć wszystkie foldery (lub wybierać po kolei). Klinkąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Ustawienia synchronizacji->Tylko nagłówki'. Następnie wybrać przycisk 'Synchronizuj konto'.

 


 

Copyright © 2018 Nasze Radio sp. z o.o.