Kopiowanie plików na serwer przy użyciu protokołu FTP

 

 

Pliki na serwer można kopiować za pomocą protokołu FTP.

Poniższe przedstawia konfigurację dwóch przykładowych programów obsługujących powyższy protokoł: WinSCP oraz FreeCommander. Oba programy są darmowe, zarówno do zastosowań w domu jak i w firmie.

Pliki stron internetowych znajdują się w katalogu „public_html”

 


- WinSCP

- Free CommanderProgram WinSCP

1. Pobieramy program „WinSCP” z strony: http://winscp.net/eng/download.php i instalujemy go na naszym dysku (kolor czerwony na zdjęciu) lub pobieramy wersję przenośną, bez instalacji (kolor zielony).

 

 

 

2. Po uruchomieniu programu należy:

 • z rozwijanej listy (1) w polu „File protocol” wybrać opcję opcję „FTP”;
 • w polu (2) podać adres serwera, z którym chcemy się połączyć. Np. dla strony www.strona.nasze.pl wpisać „strona.nasze.pl”.
 • w polu „User name” (3) wpisać przydzieloną nazwę użytkownika;
 • w polu „Password” (4) wpisać przydzielone hasło.
 • upewnić się, czy w polu „Port number” (5) znajduje się wartość 21;
 • kliknąć przycisk „Login”

 

 

3 .Jeśli powyższe zostało wykonane poprawnie nastąpi logowanie do serwera. W programie panel po lewej reprezentuje lokalny, a panel po prawej zdalny (na serwerze) system plików.

 

 

Program Free Commander.

1. Program można pobrać ze strony: http://www.freecommander.com/pl/fc_downl_pl.htm. Po pobraniu należy zainstalować go na dysku twardym.

2. Kliknąć na ikonkę ftp w górnej części ekranu i wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy opcję „FTP nowe połączenie”.

 

W nowo otwartym oknie wpisać dane niezbędne do połączenia:

 • pole (1) podać dowolną nazwę dla tworzonego połączenia;
 • pole (2) podać adres serwera, z którym chcemy się połączyć. Np. dla strony www.strona.nasze.pl wpisać „strona.nasze.pl”;
 • pola (3) i (4) można pozostawić puste;
 • w polu (5) wpisa przydzieloną nazwę użytkownika, a w polu (6) przydzielone hasło;
 • pole (7) – upewnić się, czy zawiera wartość 21.
 • po wypełnieniu wyżej wymienionych pól kliknąć przycisk „OK” – skonfigurowane połączenie zostanie zapisane i jego nazwa pojawi się pod opcją „FTP nowe połączenie”.
 • aby wykorzystać je do połączenia należy kliknąć dwukrotnie jego nazwę lewym przyciskiem myszy.

Copyright © 2018 Nasze Radio sp. z o.o.