Podłączanie routera WiFi

Podłączenie routera - zgłoszenie nowego adresu WAN MAC


Sprawdzanie adresu MAC portu WAN ROUTERA dla systemów Microsoft Windows w wersji XP, Vista i 7 (na przykładzie routera TP-LINK).

1. Kliknij "Start", następnie "Uruchom”. W oknie, które się pojawi wpisz „cmd” (bez znaków cudzysłowu). Następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij OK. Uruchomi się okno konsoli.

Uwaga: w przypadku Windows Vista lub Windows 7 po naciśnięciu przycisku „Start” od razu wpisać „cmd” w pasek "Wyszukaj programy"i nacisnąć klawisz Enter.

2. Wpisz "ipconfig /all" (bez znaków cudzysłowu). Z wyświetlonych informacji odczytujemy adres Bramy domyślnej w naszym przypadku 192.168.0.1 który jest adresem naszego routera .

Uwaga: W przypadku systemów Windows Vista i Windows 7 po wydaniu powyższego polecenia może nam się wyświetlić wiele różnych interfejsów. Karta sieciowa Ethernet będzie miała wpis w rodzaju „Karta Ethernet”, a karta bezprzewodowa wpis w rodzaju „Połączenie bezprzewodowe”. Należy odnaleźć ten wpis i spisać figurujący obok adres Bramy domyślnej.

3. W celu sprawdzenia adresu WAN MAC routera, otwieramy przeglądarke „Internet explorer”, „Mozilla Firefox” lub inną.

4. W oknie adresu wpisujemy nasz numer routera 192.168.0.. Przeglądarka poprosi nas o wpisanie loginu oraz hasła, domyślnie dla TP-LINK login: admin, hasło: admin, klikamy „OK”. Po poprawnym wprowadzeniu tych danych jesteśmy zalogowani na routerze, wchodzimy w zakładkę typu „STATUS”, dalej otworzy nam się informacja o routerze (w prezentowanym routerze ta informacja otwiera się zaraz po poprawnym zalogowaniu)

5. Interesuje nas adres MAC portu WAN który jest podkreślony na czerwono, który nalezy przekazac do Biura Obsługi Klienta.

 

Tutaj znajduje się lista domyślnych haseł do routerów najpopularniejszych firm.


Copyright © 2018 Nasze Radio sp. z o.o.